Pro bezplatné poradenství volejte naší dluhovou linku 770 600 800 (Po-Pá od 9 do 17 h), jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Začíná Milostivé léto 2024

Pokud jste si v minulosti řádně neplatili zdravotní pojištění a vzniklý dluh se dostal do exekuce, budete mít od 1. července 2024 nárok na snížení části tohoto dluhu. Milostivé léto 2024 má ale řadu podmínek a omezení. Přinášíme stručný souhrn.

Co se odpouští

Pokud uhradíte dlužné pojistné ve stanoveném termínu, zdravotní pojišťovna je ze zákona povinna odpustit Vám penále a náklady daňové exekuce související s tímto dlužnými pojistným. Jinými slovy, původní dluh na pojistném je třeba řádně doplatit, pojišťovna Vám pak ale odpustí některé další položky. U penále je možné odpustit pouze tu část, která vznikla do data zahájení daňové exekuce. O odpuštění či snížení zbylé části je třeba zdravotní pojišťovnu požádat zvlášť.

Milostivé léto 2024: podmínky

Odpuštění penále a nákladů daňové exekuce je možné jen při současném splnění těchto podmínek:

Ověření situace

Jedinou spolehlivou možností je dotázat se zdravotní pojišťovny, zda jsou všechny moje dluhy vymáhány prostřednictvím daňové exekuce. Zjistit to lze při osobní návštěvě na pobočce pojišťovny nebo dotazem prostřednictvím datové schránky (běžný e-mail nepostačuje). Kontaktní údaje najdete na webových stránkách jednotlivých pojišťoven:

Podání žádosti

Pokud si ověříte, že Milostivé léto můžete využít, je třeba o odpuštění sankce a nákladů exekuce písemně požádat. Žádost je třeba podat do 30. 11. 2024.

Termín úhrady dluhu

Úhradu dluhu na pojistném musíte provést do 31. 12. 2024. Je-li dluh vyšší než 5 000 Kč (ve většině případů tomu tak je), můžete jej splácet ve splátkách:

Záměr splácet ve splátkách musíte pojišťovně oznámit při podání žádosti. V případě, že se s úhradou dluhu, resp, jakoukoliv splátkou opozdíte, ztrácíte na odpuštění sankcí a nákladů na exekuci nárok.


Milostivé léto 2024 – více informací

Pokud si nejste jisti, jak postupovat a potřebujete se poradit, kontaktujte naší dluhovou help linku 770 600 800.

 

Události a příběhy