Pro bezplatné poradenství volejte naší dluhovou linku 770 600 800 (Po-Pá od 9 do 17 h), jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Milostivé léto končí.
Není však vyloučeno jeho pokračování, pro aktuální informace sledujte nadále tyto stránky.

Milostivé léto trvá ještě

dny:
hodiny:
minuty:
vteřiny:

Často kladené otázky

Jde o příležitost, jak se zbavit některých exekucí tím, že zaplatím původní dluh s malým poplatkem navíc a stát mi odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady. Dluh, který po mně exekutor vymáhá, se díky tomu může výrazně snížit.

Jde o exekuce, kde oprávněným, tedy věřitelem, je tzv. veřejnoprávní subjekt. Nejčastěji jde o dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu. Patří sem také některé dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, regulační poplatky v některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další. Přesnou informaci se dozvíte v našem poradci.

Milostivé léto není možno použít v případech, kdy je oprávněným soukromý subjekt. Týká se to zejména bankovních i nebankovních půjček, dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt. Milostivé léto nelze použít také v případech, kdy původní dluh odkoupil soukromý subjekt, a také v situacích, kdy exekuci nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení.

Ano, počet exekucí, u nichž lze odpustit příslušenství, není nijak omezen. Podmínkou je, aby jednotlivé exekuce splňovaly všechny náležitosti (viz předchozí bod).

Všechny zdravotní pojišťovny potvrdily, že v rámci milostivého léta prominou penále. Pro ukončení těchto exekucí tedy stačí doplatit původní dluh a poplatek 908 Kč.

Aby mohla být exekuce ukončena, musíte exekutorovi zaplatit dosud neuhrazenou dlužnou jistinu a poplatek 908 Kč, který představuje náhradu nákladů exekutora. Protože jste část jistiny již mohli uhradit, doporučujeme dotázat se na aktuální údaje příslušného exekutora. Náš poradce vám pomůže sestavit příslušnou žádost.

Nejjednodušší postup je využít poradce na těchto webových stránkách, který ověří, zda lze ve vašem případě milostivé léto využít, a celým procesem vás provede.

Možnost ukončení exekucí splacením dlužné jistiny je časově omezená, začíná 28. října 2021 a končí 28. ledna 2022. Protože exekutoři mohou být zahlceni počtem žádostí, doporučujeme potřebné kroky neodkládat.

Ne, lidé v oddlužení nemohou milostivé léto využívat, protože by tím zvýhodnili jednoho z věřitelů.

Ano, k projektu milostivého léta se dobrovolně připojují i další subjekty. Pokud využijete exekučního poradce na tomto webu, můžete si konkrétní společnosti ověřit. Jejich podmínky se však mohou lišit, a proto doporučujeme před jakoukoliv platbou danou společnost kontaktovat a na podmínky se přeptat.

Jméno soudního exekutora najdete v exekučním příkazu. Pokud exekuční příkaz nemůžete najít, zavolejte na naší helplinku 770 600 800.

Spisovou značku najdete v exekučním příkazu. Pokud exekuční příkaz nemůžete najít, spisové značky zjistíte z Centrální evidence exekucí. Výpis lze pořídit buď on-line nebo na prostřednictvím Czech POINTu, tedy na poště nebo na obecním úřadu. Počítejte s tím, že výpis z CEE je zpoplatněn částkou 60 Kč za každý dotaz. Pokud nevíte, jak postupovat, zavolejte na naší helplinku 770 600 800.

Někteří exekutoři dlužnou jistinu rozdělují na více částí a požadují poplatek 908 Kč vícekrát. Na takový postup nemají právo. Pokud k tomu dojde, doporučujeme zaplatit pouze jeden poplatek. Pro bližší informace zavolejte na naší helplinku 770 600 800.

Exekuční poradce


Zadejte oprávněného
Zadejte jméno exekutora
Potřebujete poradit? 

Stáhněte si vzorový dopis

Vzor dopisu
Tímto dopisem žádáte exekutorský úřad o sdělení dlužné jistiny za účelem využití tzv. milostivého léta.

Stáhněte si (pdf)
Stáhněte si (docx)

Děkujeme partnerům: