Pro bezplatné poradenství volejte naší dluhovou linku 770 600 800 (Po-Pá od 9 do 17 h), jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Změny exekučního řádu umožní v příštích týdnech ukončit tisíce exekucí!
Ověřte si, zda Milostivé léto pomůže i Vám!

Milostivé léto trvá ještě

dny:
hodiny:
minuty:
vteřiny:

Často kladené otázky

Jde o příležitost, jak se zbavit některých exekucí tím, že zaplatím původní dluh s malým poplatkem navíc a stát mi odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady. Dluh, který po mně exekutor vymáhá, se díky tomu může výrazně snížit.

Jde o exekuce, kde oprávněným, tedy věřitelem, je tzv. veřejnoprávní subjekt. Nejčastěji jde o dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu. Patří sem také některé dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, regulační poplatky v některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další. Přesnou informaci se dozvíte v našem poradci.

Milostivé léto není možno použít v případech, kdy je oprávněným soukromý subjekt. Týká se to zejména bankovních i nebankovních půjček, dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt. Milostivé léto nelze použít také v případech, kdy původní dluh odkoupil soukromý subjekt, a také v situacích, kdy exekuci nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení.

Ano, počet exekucí, u nichž lze odpustit příslušenství, není nijak omezen. Podmínkou je, aby jednotlivé exekuce splňovaly všechny náležitosti (viz předchozí bod).

Většina zdravotních pojišťoven již od doplacení penále ustoupila a jejich pojištěncům tedy stačí uhradit dlužné pojistné a poplatek 908 Kč. Takto postupují:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
  • Vojenská zdravotní pojišťovna,
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
  • Revírní bratrská pokladna a
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Pozor: někteří exekutoři stanovisko pojištěn nerespektují a trvají na plném uhrazení penále. V takovém případě je třeba se bránit podáním návrhu na zastavení exekuce a návrhu na osvobození. Pro bližší informace zavolejte na naší helplinku 770 600 800.

Na plné úhradě penále dosud trvají, případně se nevyjádřily:

  • Oborová zdravotní pojišťovna a
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Pojištěncům obou institucí proto doporučujeme s využitím milostivého léta vyčkat a nadále sledovat tyto webové stránky.

Aby mohla být exekuce ukončena, musíte exekutorovi zaplatit dosud neuhrazenou dlužnou jistinu a poplatek 908 Kč, který představuje náhradu nákladů exekutora. Protože jste část jistiny již mohli uhradit, doporučujeme dotázat se na aktuální údaje příslušného exekutora. Náš poradce vám pomůže sestavit příslušnou žádost.

Nejjednodušší postup je využít poradce na těchto webových stránkách, který ověří, zda lze ve vašem případě milostivé léto využít, a celým procesem vás provede.

Možnost ukončení exekucí splacením dlužné jistiny je časově omezená, začíná 28. října 2021 a končí 28. ledna 2022. Protože exekutoři mohou být zahlceni počtem žádostí, doporučujeme potřebné kroky neodkládat.

Ne, lidé v oddlužení nemohou milostivé léto využívat, protože by tím zvýhodnili jednoho z věřitelů.

Ano, k projektu milostivého léta se dobrovolně připojují i další subjekty. Pokud využijete exekučního poradce na tomto webu, můžete si konkrétní společnosti ověřit. Jejich podmínky se však mohou lišit, a proto doporučujeme před jakoukoliv platbou danou společnost kontaktovat a na podmínky se přeptat.

Jméno soudního exekutora najdete v exekučním příkazu. Pokud exekuční příkaz nemůžete najít, zavolejte na naší helplinku 770 600 800.

Spisovou značku najdete v exekučním příkazu. Pokud exekuční příkaz nemůžete najít, spisové značky zjistíte z Centrální evidence exekucí. Výpis lze pořídit buď on-line nebo na prostřednictvím Czech POINTu, tedy na poště nebo na obecním úřadu. Počítejte s tím, že výpis z CEE je zpoplatněn částkou 60 Kč za každý dotaz. Pokud nevíte, jak postupovat, zavolejte na naší helplinku 770 600 800.

Někteří exekutoři (např. Juraj Podkonický) se snaží účtovat dodatečné náklady na úhradu vynaloženého času či poštovného. Na takový postup nemají právo a pokud k tomu dojde, doporučujeme podat návrh na zastavení exekuce. Pro bližší informace zavolejte na naší helplinku 770 600 800.

Exekuční poradce


Zadejte oprávněného
Zadejte jméno exekutora
Potřebujete poradit? 

Stáhněte si vzorový dopis

Vzor dopisu
Neznám výši dlužné jistiny a stáhnu si formulář
Tímto dopisem žádáte exekutorský úřad o sdělení dlužné jistiny za účelem využití tzv. milostivého léta.

Stáhněte si (pdf)
Stáhněte si (docx)

Vzor dopisu
Znám výši dlužné jistiny a stáhnu si formulář
Tímto dopisem informujete exekutorský úřad o tom, že využijete tzv. milostivého léta.

Stáhněte si (pdf)
Stáhněte si (docx)