Pro bezplatné poradenství volejte naší dluhovou linku 770 600 800 (Po-Pá od 9 do 17 h), jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Pozor! Setkali jste se s tím, že po Vás exekutor Podkonický požadoval vyšší náklady než zákonný poplatek 907,50 Kč? Pokud ano, dejte nám prosím vědět!

Vyřešení dluhu

Jste-li krajem, obcí nebo veřejnoprávní organizací*, která neúspěšně vymáhá svoje pohledávky od fyzických osob prostřednictvím soudního exekutora, Milostivé léto nabízí možnost řešení, která dává smysl pro oprávněné (věřitele) i povinné (dlužníky). Pokud povinný  uhradí exekutorovi do 28. 1. 2022 dlužnou jistinu, tedy původní částku dluhu, a poplatek 908 Kč, smaže se mu naběhlé příslušenství (sankce, úroky a další náklady) a exekuce bude ukončena. Pro vás to znamená výrazně vyšší šanci dostat se ke svým penězům. Je možné, že vaši dlužníci o této možnosti dosud nevědí.

Co můžete udělat?

  • jste-li věřitelem, můžete informovat vaše zákazníky, vůči nimž vedete exekuci, o možnosti využití Milostivého léto.
  • jste-li zastupitelem obce či členem rady, můžete vyzvat vámi zřizované organizace, které jsou věřiteli, aby dlužníky informovali.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na naší duhové lince 770 600 800.

* Mezi veřejnoprávní organizace patří i organizace, v nichž má územní samosprávný celek (sám nebo s jinými územními samosprávnými celky) většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Jde nejčastěji o kraji či obcemi zřizované dodavatele energií, vody, podniky technických služeb, dopravní podniky, zdravotnická zařízení a další.