Potřebujete poradit? Využijte bezplatnou konzultaci (rezervace termínu zde) nebo zavolejte na naší dluhovou linku 770 600 800 (Po-Pá od 9 do 17 h). Můžete nám také napsat na jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.

Pro obce

1. září 2022 se spustí druhé kolo Milostivého léta. Lidé s exekucemi vůči veřejnoprávním věřitelům tak dostanou poslední možnost ukončit svoje exekuce za mimořádně výhodných podmínek. Milostivé léto by však mělo zajímat i obce 

Milostivé léto z pohledu obce

Pokud dlužník využije instrument Milostivého léta, věřitel sice ztrácí dosud nezaplacené příslušenství (úroky, sankce či kompenzace právních nákladů), bude mu však uhrazen původní dluh, který je často dlouhodobě nevymahatelný. O tom, že tento princip funguje, se přesvědčili věřitelé v prvním kole Milostivého léta, kteří od dlužníků získali asi 400 mil. Kč.

Milostivé léto lze využít zejména v případě exekuce:

  • za dluhy na nájemném v obecních bytech,
  • za dluhy za odvoz komunální odpadu,
  • na pokuty udělené ve správním řízení.

Pro větší obce přicházejí v úvahu také exekuce:

  • za pokuty při jízdě načerno,
  • za nezaplacené poplatky v městských nemocnicích,
  • a řada dalších.

Obecně dává Milostivé léto největší smysl u dluhů s vysokým poměrem příslušenství k nesplacené jistině, protože zde je motivace dlužníka ke splacení nejvyšší.

Co může obec udělat?

Zkušenosti z prvního kola Milostivého léta ukázaly, že pro úspěch je klíčová přímá komunikace s dlužníky. Přestože se prvnímu kolu Milostivému létu dostalo silného mediálního pokrytí, k mnoha lidem se informace přesto nedostala, případně si nebyli jisti, zda se jich tato možnost týká. Pokud tedy chce obec efekt Milostivého léta maximalizovat, doporučujeme o něm informovat jednak plošně (webové stránky obce, časopis, veřejný rozhlas apod.) a jednak oslovit dlužníky napřímo, tedy dopisem, e-mailem či sms. Výzvu musí zasílat oprávněný, kterým není vždy obec, ale jí zřizovaná organizace – např. technické služby nebo bytový podnik.

Obsahem komunikace by mělo být:

  • vysvětlení principu Milostivého léta a jeho výhod pro dlužníky
  • časový interval (1. 9. – 30. 11. 2022)
  • potřebné kroky (lze využít generátor zde).

Vybídnutí dlužníka k využití Milostivého léta je plně v souladu s postupem řádného hospodáře.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na naší duhové lince 770 600 800.