Pro bezplatné poradenství volejte naší dluhovou linku 770 600 800 (Po-Pá od 9 do 17 h), jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Pro dárce

Ukončili jsme exekuce za sto milionů korun

Díky akci Milostivé léto dostaly tisíce dlužníků šanci vyřešit letité exekuce, které proti nim vede stát a veřejnoprávní instituce. Řada lidí se rozhodla této možnosti využít, mnoho jich však na splacení původních dluhů nemělo peníze. Právě to bylo impulsem k vyhlášení sbírky SOS Milostivé léto určené k financování pomoci lidem v dluhové pasti.

Za necelé tři měsíce se ve sbírce sešlo skoro 17 milionů korun, částka, která výrazně překročila původní očekávání. Se žádostí o pomoc se na naší dluhové poradce obrátilo téměř 295 lidí z celé republiky. Všechny žádosti jsme v uplynulých týdnech pečlivě prověřovali a kontrolovali, zda jsou splněny klíčové podmínky pomoci:

  • dlužník je ve složité sociální situaci a nezvládne exekuce vyřešit vlastní silou
  • finanční dar ukončí buď všechny exekuce anebo jejich rozhodující část
  • splacení původní jistiny povede ke smazání vysokého příslušenství (úroky a sankce)

Máme radost, že tyto podmínky splnilo nakonec 245, tedy přes 80 % žadatelů, což umožnilo ukončit téměř tisíc exekucí. Suma dluhů, která bude díky vaší velkorysosti smazána, převýší 100 milionů korun. To znamená, že každá koruna, kterou jste přispěli, pomohla sedmkrát. A co je nejpodstatnější, 241 dětí bude od nynějška vyrůstat v rodinách, které se zcela nebo z velké části dostaly z dluhové pasti.

Sbírka zůstává otevřena, protože nejméně do poloviny března nabízejí oddlužení za obdobných podmínek ještě někteří soukromoprávní věřitelé. Zároveň probíhají jednání se zdravotními pojišťovnami o dluzích, které nejsou vymáhány v soudní exekuci, protože na ty se v Milostivém létu nedostalo. Naším cílem je, aby zaplacením dluhu na pojistném bylo možné i v těchto případech smazat vysoké příslušenství. Pokud chcete pomoci s řešením těchto dluhů, můžete i nadále přispět na naši sbírku SOS Milostivé léto. Poskytnutí daru bude probíhat za stejných podmínek jako během posledních měsíců.

Děkujeme, vaše pomoc měla smysl.

Chci darovat

Přesměrujeme Vás na darovací formulář na webu Darujme. Pokud chcete darovat 10.000 a více a až poté, co se předem seznámíte s příběhem konkrétního člověka, vyplňte prosím níže uvedený formulář a budeme vás během několika dní kontaktovat.

    Kontaktní formulář pro dárce