Pro bezplatné poradenství volejte naší dluhovou linku 770 600 800 (Po-Pá od 9 do 17 h), jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Pro dárce

DaryzesbírkySOSMilostivélétoumožnilyukončitexekuceza165 milionů 

Unikátní projekt Milostivé léto, uskutečněný ve dvou vlnách vletech 2021 a 2022, umožnil desítkám tisíc dlužníků vyřešit letité exekuce, které proti nim vedl stát aveřejnoprávní instituce. Často se přitom jednalo odluhy, které nebyly původně nijak vysoké, ale do obrovských rozměrů se vyšplhaly kvůli nepřiměřeným penále asankčním úrokům. A mnohdy se tak staly nesplatitelnými.

Část lidí, kterým mohlo Milostivé léto pomoci, se však ocitla ve složité životní situace ahrozilo jim, že nebudou mít dost peněz ani na úhradu původního dluhu apoplatku exekutorovi. Podmínky Milostivého léta by tak nesplnili azexekucí by se nedostali. Aprávě to bylo impulsem kvyhlášení sbírkySOS Milostivé léto, jejíž výtěžek byl určen kfinancování pomoci lidem vexekučních pastech. 

Výsledek sbírky vysoce předčil naše očekávání: během obou kol Milostivého léta se na účtech sešlo více než 24 milionů korun. Příspěvky poskytovaly fyzické osoby, firmy iobce. Nesmírně si vážíme každého daru. Oto více, že tato pomoc přišla ve složité době, kdy peněz není nazbyt. Na naše dluhové poradce se obrátilo se žádostí opomoc bez mála 500 dlužníků zcelé republiky. Všechny došlé žádosti jsme pečlivě posuzovali. Ověřovali jsme, zda žadatelé splňují některou ze tří klíčových podmínek pomoci: 

  • jsou ve složité sociální situaci anemají šanci splatit exekucevlastní silou 
  • finanční dar ukončí buď všechny jejich exekuce, anebo jejich rozhodující část 
  • splacení původní jistiny povede ke smazání vysokého příslušenství (úroků asankcí) 

Podmínky nakonec splnilo 386 rodin, mezi něž jsme vybrané prostředky rozdělili. Díky tomu bylo ukončeno téměř 1400 exekucí, jejichž celková hodnota převýšila 165 milionů korun. Každá koruna, kterou dárci přispěli, tak pomohla sedmkrát! Aco je nejpodstatnější, 356 dětí vyrůstá vrodinách, které se už zcela nebo zvelké části dostaly zdluhové pasti. 

Milostivé léto se v této podobě již opakovat nebude. Výjimečná příležitost odpuštění příslušenství se však od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023 otevírá ještě lidem, kteří mají dluhy na daních nebo sociálním pojištění. Ve sbírce SOS Milostivé léto proto budeme nadále pokračovat. Pokud Vás toto téma zajímá, sledujte prosím inadále tyto webové stránky. 

Ještě jednou děkujeme za Vaši pomoc. Má smysl. 

Chci darovat

Přesměrujeme Vás na darovací formulář na webu Darujme. Pokud chcete darovat 10.000 a více a až poté, co se předem seznámíte s příběhem konkrétního člověka, vyplňte prosím níže uvedený formulář a budeme vás během několika dní kontaktovat.

    Kontaktní formulář pro dárce