Pro bezplatné poradenství volejte naší dluhovou linku 770 600 800 (Po-Pá od 9 do 17 h), jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Na krátkou dobu tří měsíců se dlužníkům v Česku otevřela možnost uniknout z tísnivého sevření exekucí. Stačí zaplatit veřejné instituci nesplacený původní dluh a dosáhnout díky tomu odpuštění úroků a dalšího příslušenství, které často mnohonásobně převyšuje původní dluh.

Váš dar do sbírky Člověka v tísni SOS Milostivé léto použijeme na zaplacení původních dluhů, čímž pomůžete zajistit svobodný a normální život lidem, které již dlouhé roky drtí exekuce. Pro Vaši pomoc vybereme sociálně nejslabší rodiny, u kterých bude jasné, že tato pomoc bude mít klíčový význam pro jejich budoucnost. O osudech těchto konkrétních rodin Vás budeme informovat.

Chci darovat

Přesměrujeme Vás na darovací formulář na webu Darujme. Pokud chcete darovat 10.000 a více a až poté, co se předem seznámíte s příběhem konkrétního člověka, vyplňte prosím formulář na konci stránky a budeme vás během několika dní kontaktovat.

Co je Milostivé léto?
V Česku žijí stovky tisíc lidí, kterým z nejrůznějších důvodů vznikl dluh na nájmu, energiích, nemocničních poplatcích nebo pokutách. Přestože dluh nebyl původně nijak velký, vlivem úroků z prodlení, poplatků za vymáhání a nákladů na exekuci postupně narostl až do nezvládnutelné výše. Milostivé léto je unikátní příležitostí, jak tyto situace ukončit. Dlužníci mají možnost zaplatit jen původní dluh a stát jim zbytek odpustí. Řada lidí se proto nyní snaží dát dohromady potřebnou částku a dlužnou jistinu zaplatit. Pro mnohé je to však obtížné, protože život v exekuci neumožnuje vytvářet finanční rezervy.

Komu a jak pomůže Váš dar?
Dary pomohou konkrétním vybraným rodinám ukončit exekuce a začít žít svobodný normální život. Pro tuto pomoc vybereme především rodiče samoživitele, osamocené důchodce, invalidy a další sociálně nejslabší rodiny, které mají zásadním způsobem limitované možnosti, jak na Milostivé léto získat finanční prostředky. Klíčovým pro náš výběr bude kromě sociální situace dlužníka skutečnost, že ukončení veřejnoprávní exekuce bude mít zásadní význam na cestě z dluhové pasti. A také poměr mezi dlužnou jistinou a příslušenstvím. Při posuzování žádosti proto bude hrát roli i skutečnost, jestli splacením jistiny skončí exekuce ve výši trojnásobku, pětinásobku či desetinásobku.

Příběhy z Dluhové linky

  • Ivana žije v jednom západočeském městě, kde sama vychovává děti. Partner ji opustil, když byly děti malé a ona neměla po určitou dobu z čeho platit nájem. Dluh na nájemném činí 86 tisíc korun, ale v exekuci je i s úrokem z prodlení vymáháno téměř 5 milionů. Pokud Ivana dluh na nájmu splatí do 28. ledna, bude od placení milionového příslušenství osvobozena.
  • Michal trpí dlouhodobým psychickým onemocněním. V mládí jezdil na černo a neplatil pokuty. Dluh za jízdné a pokuty dosáhl necelých 13 tisíc Kč, ale protože je vymáhán v 16 různých exekucích, má zaplatit skoro 300 tisíc korun. Pokud Michal dokáže do konce ledna sehnat peníze na zaplacení původního dluhu a poplatků, celkem zhruba 28 tisíc Kč, bude moci využít Milostivé léto, dluhy splatit a začít lepší život.
  • Ivana dluží městu České Budějovice na nájemném 2.146 Kč. Celá exekuce ale vystoupala na 406 tisíc. Když zaplatí něco přes 3 tisíce korun, bude od statisícového příslušenství osvobozena. Zůstane jí sice ještě jedna exekuce, ale ta je mnohem menší a dokáže ji vyřešit.

 

    Kontaktní formulář pro dárce