Pro bezplatné poradenství volejte naší dluhovou linku 770 600 800 (Po-Pá od 9 do 17 h), jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Pro obce

Milostivé léto 2023 pro obce a kraje

Milostivé léto 2023 mohou využít obce, kraje a hl. město Praha. Podle § 2, odst. 3 zákona č. 182/2023 Sb., se totiž pro účely tohoto zákona daní rozumí také místní poplatek (např. za odvoz komunálního odpadu nebo psa) a také odvod za porušení rozpočtové kázně. Milostivé léto lze proto využít, pokud rada či zastupitelstvo obce, kraje nebo hl. města Prahy rozhodne svým usnesením, že se tento zákon na místní poplatek nebo odvod za porušení rozpočtové kázně použije.

Připojení se k Milostivému létu je plně v souladu s postupem řádného hospodáře. Pokud chce obec využít Milostivé léto 2023, je třeba, aby zastupitelstvo do 30. září 2023 vydalo příslušné usnesení. Pro přípravu příslušeného usnesení je možno použít přiložený vzor:

Obce, které se připojily:

Připojila se i vaše obec k Milostivému létu? Dejte nám prosím vědět na e-mail jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz, abychom mohli seznam aktualizovat.

Informování občanů

Obce a kraje mohou sehrát důležitou úlohu také při informování svých občanů o podmínkách, za nichž se odpouští příslušenství z dluhů na daních a sociálním pojištění. Podrobnější informace jsou k dispozici v dalších sekcích těchto webových stránek i v přiloženém letáku. Rádi Vám také poradíme na naší help lince 770 600 800.

zpět na hlavní stránku

Ilustrační foto od Richard K / Unsplash